Historie KPD - KRUH PŘÁTEL DÁLAVY

O vzniku, důvodech existence a zaměření naší činnosti.

 Jsme dobrovolné sdružení dospěláků - kamarádů a přátel - orientovaných na rozvoj a podporu táborové základny "DÁLAVA", vybudované pod soutokem Pohořského potoka a říčky Černé v Novohradských horách. Oficiálně jsme součástí "Hnutí svobodných oddílů" (HSO)" se sídlem v Českých Budějovicích v Jižních Čechách.

 Vznikli jsme na neformálním večerním setkání "u Štajnerů" (Ivanky a Pavla Roháčkových) v pátek 27. září 1996. Důvodem vzniku a zároveň hlavní náplní činnosti KáPéDéčka byla a je účinná podpora výstavby, provozu, údržby a zvelebování táborové základny Dálava. S tím nerozlučně souvisí vytváření přátelského, tolerantního a aktivního kolektivu lidí, kteří jsou ochotni věnovat tomuto účelu část svého volného času a tělesných i duševních sil.

 Zakládajícími členy KPD se stali (v abecedním pořadí):

 1. Angrešt (Karel Roháček)
 2. Bobr (Jiří Täuber)
 3. Bobřice (Zdenka Täuberová)
 4. Bred (Jan Brodský)
 5. Prcek (Ivana Roháčková)
 6. Štajner (Pavel Roháček).

 V současné době máme přibližně 40 aktivních členů a 160 sympatizantů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Aktivní členové se scházejí na Dálavě pravidelně, sympatizanti byli na Dálavě nejméně jedenkrát a jeví trvalý zájem o zasílání informačních "zvadel" na pořádané akce. Mezi tyto akce patří:

 1. Pravidelné (téměř každoměsíční) pracovní víkendy - populární "brigádičky".
 2. Letní tábor pro děti, rodiče a přátele - členy i nečleny KPD.
 3. Jarní a podzimní "vařba" originálního dálavského piva.
 4. Koncoroční Silvestrovská veselice.

  Člen KPD má pouze následující dvě povinnosti (sympatizant jen tu první z nich):

 1. Pozitivně, tj. v dobrém myslet na Dálavičku a její táborové osadníky.
 2. Alespoň jedenkrát ročně se zúčastnit dálavského pracovního víkendu anebo zajistit, sehnat či udělat něco užitečného pro zvelebení a zkvalitnění provozu základny.

K právům člena KPD patří:

 1. Být včas informován o připravovaných kruhových akcích.
 2. Svobodně se účastnit těchto akcí.
 3. Využívat základnu a celé její zázemí pro své soukromé akce.
 4. Platit nižší pobytové poplatky, než nečlenové.
 5. Přednášet, diskutovat a realizovat své i cizí návrhy na zvelebení základny.

 Osobou zodpovědnou za smysluplnou náplň činnosti KPD a nezbytný informační servis jsem já - Karel Angrešt Roháček (email: rohacek@umbr.cas.cz). Na mne směřujte své žádosti, stížnosti a náměty týkající se členství a aktivit KPD.

 Jak vidno ze shora uvedeného, nejen prací živ jest člověk. Hlavním důvodem naší existence je tedy radostné setkávání, kolektivní práce i zábava milovníků a ochránců přírody v krásném prostředí Novohradských hor. Cítíš-li také tuto potřebu, přijď mezi nás!

Angrešt, Dálava, 24.11. 2007.